Sứ mệnh

Với sứ mạng phát triển ngành kiếm soát côn tùng dịch hại lên chuyên nghiệp và cải thiện môi trường sống tại Việt Nam, VPC cung cấp các sản phẩm kiểm soát côn trùng nhập khẩu chất lượng và dịch vụ kiểm soát dịch hại qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới.