CÔNG TY KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG VIỆT NAM ( VPC )

DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG NỔI BẬT

ĐỘI NGŨ ĐIỀU HÀNH

Nguyễn QUỐC THẮNG
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ( CEO )

ĐINH VIỆT HÙNG
Giám đốc kĩ thuật

HOÀNG THẾ ANH
Giám sát chất lượng ( QA )

NGUYỄN THÙY LINH
Kế toán TRƯỞNG

ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG

Tôi đã sử dụng qua nhiều đơn vị diệt chuột và gián cho nhà hàng nhưng không hết được. Sau khi sử dụng dịch vụ của Diệt Côn Trùng Gây  Hại thì nhà hàng không còn bóng dáng một con chuột, gián nào.

Lê Văn Hùng / Nhà hàng Sườn Nướng

Tôi đã sử dụng qua nhiều đơn vị diệt chuột và gián cho nhà hàng nhưng không hết được. Sau khi sử dụng dịch vụ của Diệt Côn Trùng Gây  Hại thì nhà hàng không còn bóng dáng một con chuột, gián nào.

Lê Văn Hùng / Nhà Hàng Sườn Nướng

Tôi đã sử dụng qua nhiều đơn vị diệt chuột và gián cho nhà hàng nhưng không hết được. Sau khi sử dụng dịch vụ của Diệt Côn Trùng Gây  Hại thì nhà hàng không còn bóng dáng một con chuột, gián nào.

Lê Văn Hùng / Nhà hàng Sườn Nướng

Tôi đã sử dụng qua nhiều đơn vị diệt chuột và gián cho nhà hàng nhưng không hết được. Sau khi sử dụng dịch vụ của Diệt Côn Trùng Gây  Hại thì nhà hàng không còn bóng dáng một con chuột, gián nào.

Lê Văn Hùng / Nhà Hàng Sườn Nướng

Đừng ngại , Gọi cho chúng tôi để tư vấn Miễn Phí nhé: 0907 568 123