Kiểm soát côn trùng cho siêu thị – Ngành Bán lẻ

Bảo vệ Hàng hoá và Uy tín doanh nghiệp

Quản lý siêu thị thật sự là thách thức đó là cơ sở hoạt động với quy mô lớn. An toàn thực phẩm và hình ảnh uy tín thương hiệu rất quan trọng. Thực phẩm tươi có thể là nguồn gốc phát sinh côn trùng dịch hại và gây ra sự phá hoại. Điều này sẽ khiến sự ủng hộ của khách hàng thấp đi và ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp. Ngành kinh doanh thực phẩm bán lẻ là ngành có yêu cầu rất cao các vấn đề liên quan đến côn trùng. VPC thiết kế giải pháp tích hợp để bảo vệ tối ưu cho hàng hoá và địa điểm kinh doanh của bạn.

Sơ Đồ nguy cơ nhiễm xâm nhập côn trùng

Vì sao lại là VPC ?

  • Hỗ trợ kiểm định – Chúng tôi có kiến thức sâu về luật pháp Việt Nam gồm các yêu cầu về kiểm định nội bộ và bên ngoài đối với ngành liên quan đến thực phẩm.
  • Ban lãnh đạo tận tâm – Hỗ trợ khách hàng ở nhiều địa điểm nhằm đưa ra phương pháp thống nhất cho tất cả các địa điểm bằng một đầu mối liên hệ.
  • Hỗ trợ toàn quốc – Với 3 chi nhánh trên cả nước, chúng tôi bảo đảm tất cả các yêu cầu kiểm soát côn trùng dịch hại của bạn được đáp ứng và mang lại sự yên tâm cho bạn.