KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG CHO NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Bảo vệ Doanh nghiệp và Danh tiếng của Bạn

Côn trùng dịch hại trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống là mối đe dọa có nguy cơ cao vì chúng sẽ gây ô nhiễm, thiệt hại nguyên liệu theo nhiều cách. Bên cạnh ảnh hưởng đến hàng trong kho, côn trùng dịch hại cũng sẽ dẫn đến mất doanh thu, sự tin tưởng của khách hàng, phạt tiền và thậm chí bị truy tố.

Phát hiện sớm và theo dõi liên tục là điều cần thiết để giảm thiểu nguy cơ nhiễm dịch hại. Bằng cách sử dụng Chương trình kiểm soát côn trùng dịch hại tổng hợp, VPC không chỉ là đối tác với doanh nghiệp chế biến/ sản xuất thực phẩm mà còn với các doanh nghiệp là chuỗi cung cấp thực phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn của bạn; khách hàng và của chương trình kiểm toán.

Một chương trình kiểm soát dịch hại toàn diện cần phải bắt buộc đáp ứng các yêu cầu và được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ giả mạo. Như vậy tài liệu và báo cáo là rất cần thiết để phân tích và xem xét chương trình quản lý dịch hại của bạn, và giúp nhân viên kiểm toán dễ tiếp cận cho công tác kiểm tra; truy xuất nguồn khi có vấn đề phát sinh.

Luật về thực phẩm trong Kiểm soát Côn trùng dịch hại

Các chính sách và qui định khắt khe hơn bao giờ hết hiện nay khiến cho các công ty sản xuất thực phẩm áp dụng các biện pháp và phương pháp chủ động phù hợp nhằm phát hiện sớm và kiểm soát côn trùng dịch hại có trong sản phẩm thực phẩm.

VPC là một đối tác chuyên nghiệp về kiểm soát rủi ro côn trùng dịch hại theo phương pháp tốt nhất của ngành và các nghĩa vụ pháp lý như:

 • HACCP
 • Tiêu chuẩn Chất lượng và Kiểm định
 • IFS – International Food Standard
 • BRC – British Retail Consortium
 • AIB – American Institute of Baking
 • GFSI – Global Food Safety Initiativ
 • GMP – Good Manufacturing Practice
 • HACCP
 • ISO 9001:2008
 • ISO 22000:2005
 • Safe Quality Food (SQF) Certification
 • Malaysian Standard MS 1500:2009 – Halal Food
 • Customer Food Safety Audits
 • Yum! Food Safety Audit (FSA)

Các chuyên gia của chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về cách sử dụng các giải pháp theo dõi, không độc hại phù hợp và các phương pháp kiểm soát có hệ thống trong các khu vực sản xuất nhạy cảm và bảo quản không được phép sử dụng biện pháp xử lý nào đó nhằm đề phòng nguy cơ nhiễm bẩn thực phẩm.

SƠ ĐỒ NGUY CƠ NHIỄM CÔN TRÙNG