Tòa nhà , chung cư

Kiểm soát côn trùng cho tòa nhà , chung cư 

Bảo vệ Khách hàng và Nhà của bạn khỏi Côn trùng dịch hại.

Chúng tôi hiểu rằng bạn có khách hàng cần phải chăm sóc. Khách hàng của bạn gửi bất động sản của họ cho bạn quản lý và danh tiếng của bạn phụ thuộc vào việc cung cấp dịch vụ tốt trong 365 ngày một năm, 24/7.

Kiểm soát côn trùng dịch hại chủ động là điều thiết yếu đối với việc quản lý bất động sản vi nếu không kiểm tra vấn đề côn trùng dịch hại ở một đơn vị, sự xâm nhập của chúng có thể dễ dàng lây lan trong cả tòa nhà mang theo bệnh và sự tàn phá tiềm ẩn. Một khi côn trùng dịch hại đã tiếp cận được một tòa nhà, chúng cần rất ít thức ăn và nước để phát triển và nhân rộng!

Vấn đề của côn trùng dịch hại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến số lượng người thuê nhà và đặt danh tiếng của tòa nhà của bạn vào rủi ro.